Engineering

Het ontwerpen van alle gebouw gebonden installaties, van voorontwerp (VO), via definitief ontwerp (DO) naar engineering van de installaties.

De installaties worden doorberekend op verlichtingsniveau’s, spanningsverlies en kortsluitwaarden etc. Al deze berekeningen worden actief uitgevoerd. Technische aanpassing van het ontwerp kan beperkt kostenverhogend werken maar kan ook zeer snel terugverdiend zijn door lagere verbruikskosten. Moeten de uitgangspunten niet aangepast worden? Zijn de meest voor de hand liggende oplossingen ook in dit geval de juiste?
Samen met onze opdrachtgevers worden oplossingen krities bekeken alvorens de definitieve keus gemaakt wordt.

saalmink-16

De tekening pakketten worden gemaakt met de laatste versies van AutoCad  / Revit  en Stabicad Pro . Dit kunnen vlakke 2D tekeningen zijn maar ook ruimtelijke 3D tekeningen en  BIM modellen.

saalmink-15

Tijdens de uitvoering willen situaties wel eens wijzigen, door andere bedrijfsvoering, groei van de opdrachtgever, extra inveseringen etc. De uitvoeringstekeningen worden constant bijgewerkt en uiteindelijk getransformeerd tot revisie tekeningen.

De toegepaste berekeningen zijn o.a.:
-EPC
-Temperatuur overschreiding
-Transmissie/koellast
-Ventilatie
-Leidingen
-Verlichting
-Kabeldiameters
-kA waarden componenten en verdeelsystemen