Inspecties

Het inspecteren van de vaste elektrische installatie conform  de normen ‘NEN 3140: 2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning‘ en de ‘NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspannings installaties‘  met de uitgave welke hoort bij de leeftijd van de installatie.

saalmink-08           saalmink-18

Het veiligheidsniveau van de installatie moet minimaal overeenkomstig het oorspronkelijke niveau van aanleg zijn.

Een veiligheidsinspectie kan verplicht worden gesteld door bijvoorbeeld  de verzekeraar of door ARBO wetgeving. Ook kunnen door een inspectie vroegtijdig zwakke punten in de installatie worden geconstateerd zodat deze bij gepland of regulier onderhoud verholpen kunnen worden. Dit kan storingen, stilstand of uitval van installatie delen, en productie capaciteit voorkomen.

De belangrijkste keuringscriteria zijn terug te voeren naar voorkoming van persoonlijk letsel en brand gevaar. Maar ook bedrijfszekerheid wordt getoetst.

saalmink-14

Een inspectie is maatwerk. Afhankelijk van het met de opdrachtgever opgestelde plan van aanpak kunnen de volgende installatie delen of risico’s worden onderzocht en kan de inspectie frequentie worden bepaald:

De aanwezigheid en volledigheid van de noodzakelijke documentatie en tekening pakketten.
De aanwezigheid van vereffeningen
De aanraakveiligheid
Voorkoming van brand
De isolatie weerstanden
De circuit weerstanden
De inwendige net impedanties
Juist functioneren van aardlekbeveiligingen
Meting van belastingen
Thermografie

Het genereren van meetstaten en rapportages. Volgens buro, Uneto-VNI of Sterkin standaard.

Het classificeren van tekortkomingen zodat deze middels spoed reparaties, regulier gepland onderhoud of in meer jaren onderhouds begrotingen kunnen worden opgenomen.

Tekortkomingen kunnen door ons of door derden worden hersteld.

De geconstateerde tekortkomingen kunnen middels een her-inspectie worden getoetst.

De verplaatsbare niet vast aangesloten apparaten kunnen worden gekeurd.

rap1  rap