Zonnepanelen

saalmink-19

Een zonnepaneel installatie is maatwerk, de juiste selectie van de componenten, de dimensionering, de projectering en de wijze van aansluiting zijn essentieel voor een installatie met een hoge opbrengst en toch een beperkte investering. Het optimum van de installatie wordt opgezocht.

SSFF-02SSFF-01SSFF-20

Dit kan zijn:
– een maximale opbrengst bij een bepaalde oppervlakte;
– een zo goedkoop mogelijke installatie bij een bepaalde oppervlakte;
– een zo laag mogelijke kWh prijs van de opgewekte energie, rekening houdend met de investering, etc.

Een paar procent rendementsverschil kan resulteren in een aanzienlijk verschil in terugverdientijd of opbrengst.

Ook de beschikbaarheid van subsidies en overige stimulerings regelingen wordt voor u onderzocht dan wel onder de aandacht gebracht.  Dit kunnen subsidies van Agentschap NL (het uitvoerings orgaan van landelijke overheid) of gemeenten zijn. Ook is er in sommige gemeenten een korting op bouwgrond beschikbaar als de EPC voldoende lager wordt dan wat volgens het bouwbesluit noodzakelijk wordt geacht.

Maar ook  Milieu investeringsaftrek (MIA), Energie inversteringsaftrek (EIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kunnen voor ondernemers en bedrijven uitkomst bieden.

 

saalmink-tbg         saalmink-03

PV dak installatie op een schuin pannen dak, schuin golfplaten dak of een plat dak

 

saalmink-01     saalmink-02

PV Veld installatie